Współpraca ze Wspólnotą Walonii-Brukseli

 

 

 

Od 2005 roku nasze liceum prowadzi ścisłą współpracę z Przedstawicielstwem Dyplomatycznym Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce. Przedstawicielstwo to  istnieje w Polsce od 2002 roku i zajmuje się także Estonią, Litwą i Łotwą. Śląsk jest jego regionem partnerskim.

Współpraca naszego liceum z Przedstawicielstwem Dyplomatycznym Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce to między innymi:

- wsparcie projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”,

- powołanie stanowiska lektora języka francuskiego dla projektu, ze stałą jego obecnością w liceum Chrobrego i gimnazjach powiatu;

- pomoc dla różnych inicjatyw naszego liceum, np. I, II, III i IV Forum Frankofońskiego na Śląsku;

- pomoc w nawiązaniu kontaktów szkoły z Rektorem UŚ – prof. Wiesławem Banysiem.

- umożliwienie wyjazdu 2 naszym uczniom na miesięczny staż językowy do Brukseli (2010)

- przyznanie miesięcznych staży w Belgii nauczycielom naszego liceum (2007 – Edyta Wojciech, 2012- Kinga Zroska-Lisowski);

- szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”,

prowadzone przez specjalistów z Belgii (4 z nich odbyły się w naszym liceum);

- wspieranie inicjatyw lokalnych, np. Powiatowego Dnia Frankofonii (obecność, nagrody);

- spotkania młodzieży z ciekawymi gośćmi francuskiego obszaru językowego;

- częste wizyty Delegata Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce w naszej szkole.