Od 2005 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie  uczestniczy w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”

Udział w projekcie zakłada zwiększoną liczbę godzin języka francuskiego i został nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych. Realizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Projekt wspierany jest przez Ambasadę Belgii – Delegację Walonii - Brukseli w Warszawie oraz Ambasadę Francji w Polsce.

 

Klasy Frankofońskie w naszym liceum to:

 • zwiększona liczba godzin języka francuskiego tygodniowo;
 • drożność w nauczaniu języka francuskiego (gimnazjaliści oraz absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować naukę w grupach frankofońskich DELF naszego liceum – 4 godziny języka francuskiego  tygodniowo);
 • możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach z lektorami opłacanymi przez Delegaturę Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Polsce i Ambasadę Francji. Zajęcia te prowadzone są we współpracy i z przychylnością Starostwa Powiatowego w Pszczynie;
 • przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych DELF uznawanych na całym świecie;
 • przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym;
 • zwiększony nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się;
 • stały dostęp do pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, sprzęt multimedialny);
 • wymiana polsko-francuska;
 • wyjazd naukowy do Paryża;
 • wakacyjne staże językowe w Belgii i Francji;
 • obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii;
 • kontakty międzynarodowe, spotkania z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z francuskojęzycznego obszaru językowego;

 

Frankofonia – międzynarodowy ruch zakładający wielopłaszczyznową współpracę różnych krajów w dziedzinie kultury, ekonomii i edukacji, opartą na posługiwaniu się językiem francuskim jako narzędziem komunikacji. Priorytetami frankofonii są: wspieranie i poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej, kształtowanie postaw tolerancji, zapewnienie pokoju i solidarności wśród narodów świata. Znajomość języka francuskiego pozwala milionom mieszkańców 5 kontynentów porozumiewać się, poznawać i współpracować. Od roku 1997 i Szczytu w Hanoi, Polska jest „krajem – obserwatorem” Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Pogłębiając edukacyjną współpracę z krajami  frankofońskimi pragniemy włączyć nasz głos w rozwój dialogu w wielojęzycznej Europie oraz spowodować, by nasi uczniowie byli ambasadorami Polski w świecie frankofońskim. Obserwujemy działając!