Znajomość języka francuskiego to okno na świat

Francuski jest językiem oficjalnym w 32 krajach.

 

Językiem francuskim posługuje się 200 milionów osób mieszkających na pięciu kontynentach.

 

 Znajomość francuskiego otwiera dostęp do ponad 170 milionów serwisów internetowych

w tym języku.

 

Znajomość języka francuskiego to opanowanie języka Unii Europejskiej i kontaktów międzynarodowych

 Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; jest także językiem roboczym NATO, ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego

Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji tego typu.

 

 Znajomość francuskiego jest nieodzowna w celu podjęcia pracy w instytucjach europejskich

i międzynarodowych.


 

Znajomość języka francuskiego to inwestycja w Twoją przyszłość

Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata.

 

 Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we Francji jest całkowicie otwarty dla Polaków.

 

Ucząc się języka francuskiego, zwiększasz swoje szanse na rynku pracy w Polsce i w krajach frankofońskich.

 

Znajomość języka francuskiego daje możliwość studiów

na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach

francuskojęzycznych

Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy.

 

 Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby studentów.

 

 Francuskie prace naukowo-badawcze cieszą się międzynarodowym uznaniem – 31 naukowców narodowości francuskiej zostało laureatami Nagrody Nobla, a 9 otrzymało

medal Fieldsa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki.

 

Znajomość języka francuskiego daje możliwość swobodnego

podróżowania po Francji i krajach frankofońskich oraz dostęp do

kultury krajów francuskojęzycznych

Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku odwiedza ją 75 milionów turystów.

Znajomość języka francuskiego pomoże Ci w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z ponad milionową społecznością pochodzenia polskiego żyjącą we Francji oraz ponad 300 polsko francuskimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji.

 

 Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich obecnych na pięciu kontynentach