DELF (Diplôme d'études en langue française) to dyplom ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, potwierdzający znajomość języka francuskiego na kolejnych etapach jego znajomości, uznawany na całym świecie i ważny przez całe życie.

 

Uczniowie zdobywają certyfikaty DELF w naszym Liceum im. Bolesława Chrobrego od 1999 roku ucząc się języka francuskiego w klasach ze zwiększoną liczbą języka francuskiego. 

Od 2005 roku wraz z 3 gimnazjami powiatu pszczyńskiego uczestniczymy w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku, który zakłada zwiększoną liczbę godzin języka francuskiego i kładzie nacisk na wysoką jakość nauczania i certyfikację językową.

 

W poprzednich latach uczniowie przystępowali do kolejnych jednostek egzaminów DELF w zewnętrznych ośrodkach egzaminacyjnych (Alliance Française w Katowicach i Rybniku).

Od 2011 roku dzięki porozumieniu z Ambasadą Francji w Polsce, Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur jest nowym Centrum Egzaminacyjnym DELF w Polsce, a nasze liceum

zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. I Liceum im. Bolesława Chrobrego jest od 2014 roku Ośrodkiem egzaminacyjnym DELF/DALF i Szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce”

 

W ramach projektu uczniowie przystępują do poszczególnych jednostek egzaminu DELF według następującego kalendarza:

 

 

 

Grupa początkowa

(5 godzin języka tygodniowo)

Klasa 1

-

Klasa 2

A2 – sesja zimowa

Klasa 3

B1 – sesja zimowa

B2 – sesja letnia (najlepsi)

 

Grupa kontynuacyjna

(4-5 godziny języka tygodniowo)

Klasa 1

A2 – sesja zimowa

Klasa 2

B1 – sesja zimowa

Klasa 3

B2 – sesja zimowa (najlepsi)

B2 – sesja letnia

 

 

 

Certyfikaty DELF w liczbach

 

2009/2010 – 54 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

32

16

6

54

 

2010/2011 – 58 zdobytych certyfikatów

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

17

35

6

58

 

2011/2012 – 53 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

16

21

16

53

 

2012/2013 – 43 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

14

19

10

43

 

2013/2014 – 41 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

9

18

14

41

 

2014/2015 – 28 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

6

14

8

28

 

2015/2016 – 32 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

14

16

2

32

 

2016/2017 – 54 zdobyte certyfikaty

Certyfikat

A2

B1

B2

Razem

Liczba uczniów

14

30

10

32

 

 

 

 

Opis kompetencji poszczególnych poziomów znajomości językowej:

 

Poziom podstawowy

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom samodzielności

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.